wszystkie produkty

masz pytania?

Skontaktuj się znami!

e-mail:

biuro@agatarolety.pl

tel.:

790 333 777

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.agatarolety.pl

 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agatarolety.pl oraz usług oferowanych w ramach tej strony.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest AGATA ROLETY Krzysztof Miśkiewicz, z siedzibą: ulica Bytkowska 20, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431717036, REGON: 363119903.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności lub wykonywania przysługujących Ci praw wynikających z art. 15-22 RODO (opisane poniżej), w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres biuro@agatarolety.pl.

Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu, informując o tym wszystkie osoby.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

·         Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

·         Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. 

·         Korzystam z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy.  Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

·         Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.

·         Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

·         Zapewniam możliwość dodawania komentarzy na blogu. Korzystam w tym zakresie z systemu Disqus, co wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

·         Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późń.  zm.)

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest AGATA ROLETY Krzysztof Miśkiewicz, z siedzibą: ulica Bytkowska 20, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431717036, REGON: 363119903.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1.       prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.       prawo do przenoszenia danych,

4.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem biuro@agatarolety.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć i wykonać zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  Ponadto nasze systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i nie są udostępnianie stronom trzecim, za poniższymi wyjątkami lub gdy wynika to z powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1.       nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych na serwerze,

2.       nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512  – w celu korzystania z systemu mailingowego,

3.     AGATA ROLETY Krzysztof Miśkiewicz, z siedzibą: ulica Bytkowska 20, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431717036, REGON: 363119903 – w celu korzystania z systemu sprzedażowego,

4. podmiotom świadczącym każdorazowo usługi kurierskie -w celu dostaw zamówionych towarów,

5. podmiotowi świadczącego usługi księgowe – w celu obsługi księgowej Administratora danych i prawidłowego realizowania obowiązków podatkowych.

 

Newsletter. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (nie dłużej niż 6 lat). Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa, w tym przez podmioty, którym zgodnie z prawnym obowiązkiem przekazuję faktury.

Komentarze. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu Wordpress oraz Disqus. Dane z bazie mojego systemu Wordpress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga. Jeżeli chodzi o system Disqus, dane trafiają tam na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus, na podstawie którego możesz w ogóle korzystać z systemu Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje sam Disqus, a ja nie mam na to wpływu.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu.